Cultura

We made an interactive promo for the tv channel Cultura that was brought out on USB sticks. We programmed in Flash.
You can experience the app here.

We hebben een interactive promo gemaakt voor de cultuurzender Cultura die op USB stick werd uitgedeeld. Daarbij hebben we flash programmatuur toegepast.
Je kunt de applicatie hier ervaren.

Client: Corrino Skills: Interactive, Motion Graphics
open