MDG3-Fonds

Invest in Women – Do you see the opportunity?
Het MDG3-fonds investeert in gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes. Dit filmpje laat de kansen en mogelijkheden zien die investeren in vrouwen en meisjes biedt. De film is in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gemaakt en wordt getoond op internationale congressen. Forest Poker heeft zowel het concept geleverd als de uitwerking gedaan.
Invest in Women – Do you see the opportunity?
The MDG3 Fund invest in equality and the empowerment of women and girls all over the world. This movie shows the opportunities and possibilities that investing in women and girls offers. The movie was assigned by the Dutch Ministry of Foreign Affairs and is shown at international congresses. Forest Poker delivered the concept as well as the drawings and animation.
Client: Corrino Skills: Animation, Motion Tracking
open